Page Title Background

Các hình thức Copy trading

Các hình thức Copy trading

Geratsu Forex Broker Background Img Mobile

Copy trading là phương thức dành cho cả trader và các nhà đầu tư, được cung cấp với 4 phương pháp.

Phương pháp 1: Sao chép chính xác

Sao chép y nguyên 1:1

Nếu nhà đầu tư sử dụng phương pháp sao chép này, khối lượng giao dịch được sao chép sẽ bằng với khối lượng trong tài khoản của trader.

VÍ DỤ: Nếu trader mở một giao dịch 2 lot, giao dịch gồm 2 lot đó sẽ được sao chép vào tài khoản của nhà đầu tư.

Geratsu Forex Broker Background Img

Phương pháp 2: Sao chép cố định

Nếu nhà đầu tư sử dụng phương pháp sao chép này, khối lượng giao dịch được sao chép sẽ luôn giống với khối lượng được đặt trước trong phần cài đặt giao dịch.

VÍ DỤ: Nếu nhà đầu tư cài đặt "Sao chép cố định" là 3 lot và trader giao dịch 6 lot thì tài khoản của nhà đầu tư chỉ giao dịch 3 lot mà thôi.

Geratsu Forex Broker Background Img

Phương pháp 3: Sao chép theo tỷ lệ

Nếu nhà đầu tư sử dụng phương pháp sao chép này, hối lượng giao dịch được sao chép sẽ tương ứng với % khối lượng giao dịch trên tài khoản của trader.

VÍ DỤ: Nhà đầu tư cài đặt 50% và trader giao dịch 6 lot, sẽ chỉ có 3 lot được giao dịch trong tài khoản của nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể cài đặt tỷ lệ từ 1% đến 10000%. Tỷ lệ phần trăm được phép cài đặt là bội số của 1%

Geratsu Forex Broker Background Img

Phương pháp 4: Fixed Share Copying

Nếu nhà đầu tư sử dụng phương pháp sao chép này, hối lượng giao dịch được sao chép sẽ được xác định bởi tỉ lệ vốn giữa nhà đầu tư và trader. Khối lượng vốn sử dụng của nhà đầu tư có thể được xác định trong phần cài đặt giao dịch.

Các khoản đầu tư phải có số tiền bằng với số tiền hiện tại trong giao dịch của trader tại thời điểm sao chép để sử dụng "Tất cả vốn"

Khối lượng giao dịch được tính theo công thức:

Khối lượng giao dịch trong tài khoản của trader * Vốn của người sao chép / Vốn của trader = Khối lượng giao dịch trong tài khoản của nhà đầu tư

VÍ DỤ: Vốn trong tài khoản của trader và nhà đầu tư lần lượt là $10 000 và $5 000

Nếu nhà đầu tư cài đặt vốn sao chép ở mức 2 500, các giao dịch sẽ được sao chép vào tài khoản của họ với hệ số 2 500/10 000 = 0.25 (25% của khổi lượng giao dịch).

Nếu nhà đầu tư cài đặt vốn sao chép ở mức 6 000, các giao dịch sẽ được sao chép vào tài khoản của họ với hệ số 6 000/10 000 =0,6 (60% của khổi lượng giao dịch).

Nếu nhà đầu tư sử dụng tất cả vốn của mình để sao chép, các giao dịch sẽ được sao chép vào tài khoản của họ với hệ số 20 000/10 000 =2 (200% khối lượng giao dịch của trader).

Geratsu Forex Broker Background Img

Geratsu LLC (registration number: 860 LLC 2021 ) được quy định theo đạo luật cấp phép "LIMITED LIABILITY COMPANIES ACT, CHAPTER 151 OF THE REVISED LAWS OF SAINT VINCENT AND THE GRENADINES, 2009." của .

Địa chỉ: Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.

Thông tin liên lạc

Địa điểm: Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

Tel.: +1 844 200 0183

Email:

  • Best Forex Broker Asia

    All Forex Rating

    Best Forex Broker Asia logo
  • Claws & Horns logo
  • Ars Lex Limited logo
  • MetaQuotes logo

Geratsu LLC không cung cấp dịch vụ cho cư dân của các quốc gia EEA, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Israel, Nga và Nhật Bản.

Cảnh báo rủi ro

18+

Giao dịch trên thị trường tài chính có rủi ro. Forex, hợp đồng tương lai, CFD và các hợp đồng tài chính khác là những công cụ phức tạp được giao dịch chủ yếu với đòn bẩy ký quỹ làm tăng mức độ rủi ro thậm chí cao hơn. Đòn bẩy có thể làm việc cho cả lợi thế của bạn và bất lợi của bạn. Do đó, loại hoạt động này có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư và đặc biệt là với bạn. Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc mất đầu tư sẽ không kéo theo chất lượng cuộc sống của bạn giảm sút và sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn theo bất kỳ cách nào. Bạn sẽ không mạo hiểm nhiều hơn mức bạn sẵn sàng thua. Đảm bảo bạn hiểu tất cả các rủi ro trước khi tham gia thị trường. Bằng cách sử dụng trang web Geratsu và các dịch vụ của nó, bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn hiểu tất cả các rủi ro liên quan và xác nhận mục tiêu đầu tư cũng như mức độ kinh nghiệm của mình. Xem toàn bộ Tuyên bố rủi ro của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Tất cả các tài liệu và dịch vụ được cung cấp trên trang web này đều có bản quyền và thuộc về Geratsu LLC. Mọi việc sử dụng các tài liệu của trang web này phải được sự chấp thuận của đại diện chính thức của Geratsu và phải chứa một liên kết đến tài nguyên gốc. Bất kỳ công ty bên thứ ba nào đều không có quyền sử dụng tài liệu của trang web Geratsu cũng như bất kỳ cách viết xuyên tạc nào của từ Geratsu. Trong trường hợp vi phạm các quy tắc này, họ sẽ bị truy tố theo quy định của pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ.