Page Title Background

XMAS200

Thưởng

200%

Những ngày được thưởng

22.12.22 - 31.01.23

Mã khuyến mãi

XMAS200

Mã khuyến mại cho phép nhà giao dịch nhận được phần thưởng là 200% vào tài khoản tiền gửi của họ.

Các loại tài khoản:

MT4-ECN, MT4-CLASSIC

Tiền cọc tối thiểu:

$100
 1. Mã khuyến mãi có sẵn để kích hoạt trong khoảng thời gian từ 22/12/2022 đến 31/01/2023.

 2. Để nhận tiền thưởng, khách hàng phải sử dụng mã khuyến mãi XMAS200.

 3. Mã khuyến mãi cho phép khách hàng nhận tiền thưởng bằng 200% số tiền gửi cuối cùng của họ.

 4. Khách hàng từ Việt Nam không thể tham gia Khuyến mãi.

 5. Để sử dụng phần thưởng sau, khách hàng phải đặt cọc ít nhất $100.

 6. Tiền thưởng có sẵn trên các loại tài khoản sau: MT4-CLASSIC, MT4-ECN.

 7. Mã khuyến mãi có thể được sử dụng bởi mọi khách hàng trong thời gian của chương trình tiền thưởng và có sẵn để sử dụng 1 lần.

 8. Để sử dụng mã khuyến mãi, khách hàng phải nhập "XMAS200" vào trường mã khuyến mãi đặc biệt trong khi gửi tiền vào Tủ của Khách hàng. Tiền thưởng sẽ được ghi có ngay lập tức sau khi tài khoản được nạp tiền.

 9. Tiền thưởng chỉ được ghi có vào tài khoản nếu hồ sơ của khách hàng được xác minh đầy đủ, nghĩa là tên, địa chỉ, số điện thoại và e-mail được chỉ định và xác nhận.

 10. Số tiền được ghi có vào tài khoản của khách hàng dưới dạng tiền thưởng không được vượt quá $10.000.

 11. Số tiền thưởng có thể không được ghi có vào tài khoản giao dịch có đòn bẩy lớn hơn 1:1000.

 12. Tiền thưởng không thể được ghi có sau khi chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản giao dịch của khách hàng.

 13. Nhà giao dịch có quyền rút tiền lãi thu được thông qua việc đầu tư tiền thưởng vào bất kỳ thời điểm nào thuận tiện cho mình. Để chuyển tiền thưởng vào số dư và rút tiền từ tài khoản giao dịch, khách hàng phải thực hiện các giao dịch với tổng khối lượng ít nhất bằng 50% số tiền thưởng sau khi đóng 50 giao dịch trở lên. Các ví dụ tính toán có thể được tìm thấy trong bảng dưới đây

  tiền gửi số tiền thưởng
  (%)
  số tiền thưởng
  ($)
  50% số tiền thưởng\*
  1000 200% $2000 1000
  5000 200% $10000 5000
  10000 200% $20000 10000
 14. Kể từ thời điểm tiền thưởng được ghi có, nó có thể được sử dụng trong vòng 3 tháng. Trong thời gian này, nó có thể được sử dụng để giao dịch hoặc rút tiền từ tài khoản nếu các điều kiện rút tiền được đáp ứng. Tiền thưởng sẽ bị hủy sau khi hết thời hạn trên.

 15. Khi khách hàng rút tiền của chính mình từ tài khoản của mình hoặc chuyển khoản sang tài khoản khác, tiền thưởng sẽ bị hủy nếu số tiền thưởng trên tài khoản giao dịch sau khi hoạt động vượt quá số dư tiền của chính khách hàng. Geratsu có quyền hủy phần thưởng cho tài khoản giao dịch mà tất cả hoặc một phần tiền giao dịch đã được rút ra từ đó.

 16. Nếu khách hàng mất tiền của chính mình do giao dịch, Geratsu có quyền giảm số tiền thưởng tương ứng với số dư tài khoản.

 17. Hoa hồng cho các chương trình liên kết (thù lao liên kết) sẽ không được trả cho các giao dịch được mở bằng cách sử dụng tiền thưởng.

 18. Tiền thưởng có thể được sử dụng riêng như một khoản ký quỹ bổ sung. Giao dịch có thể không được thực hiện chỉ bằng các quỹ tín dụng. Nếu tiền của chính khách hàng bị mất do giao dịch, tiền thưởng sẽ bị hủy khỏi tài khoản giao dịch.

  Chú ý! Nếu sau khi đóng lệnh, số dư tài khoản bị âm, khách hàng có thể liên hệ với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để sửa số tiền "bị trừ".

 19. Dừng tín dụng được áp dụng cho các tài khoản được ghi có bằng tiền thưởng. Nếu số tiền ký quỹ cho các vị trí mở trên tài khoản giao dịch nhỏ hơn số tiền thưởng, thì tình trạng Ngừng tín dụng xảy ra ngay khi mức vốn chủ sở hữu giảm xuống mức ký quỹ. Nếu số tiền ký quỹ cho các vị thế mở vượt quá hoặc bằng số tiền thưởng, thì tình trạng Ngừng tín dụng xảy ra ngay khi mức tiền đạt đến số tiền thưởng, nhưng không muộn hơn khi Mức ký quỹ đạt 30%. Dừng tín dụng được kiểm soát bởi máy chủ và được thực hiện theo giá thị trường hiện tại.

 20. Geratsu có quyền từ chối cung cấp tiền thưởng hoặc hủy các khoản tiền thưởng đã thêm vào bất kỳ lúc nào, cũng như hủy kết quả của bất kỳ giao dịch nào được thực hiện bằng cách sử dụng tiền tín dụng (tiền thưởng).

 21. Phần thưởng này không thể được áp dụng cho các tài khoản Nhà giao dịch tham gia giao dịch sao chép.

 22. Geratsu có quyền hủy kết quả giao dịch của khách hàng nếu công ty phát hiện việc sử dụng kế hoạch "săn tiền thưởng" hoặc nghi ngờ việc sử dụng các kế hoạch và hành động gian lận khác liên quan đến tiền thưởng.
  Trong trường hợp này, kết quả giao dịch kiếm được bằng cách sử dụng tiền thưởng sẽ bị hủy. Tiền thưởng có thể được rút bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho khách hàng do hoạt động giao dịch thấp trên tài khoản giao dịch. Ví dụ: việc thực hiện một giao dịch lớn hoặc một số giao dịch nhỏ được mở gần như cùng một lúc với cùng mức giá (hoặc thực tế là giống nhau), nghĩa là việc chia một giao dịch lớn thành các giao dịch nhỏ có thể được coi là cơ sở cho một giao dịch như vậy. quyết định của Công ty.

 23. Tiền thưởng chỉ có thể được sử dụng bởi một hồ sơ. Điều đó có nghĩa là khuyến mãi được giới hạn cho một người tham gia từ mỗi máy tính hoặc thiết bị di động dùng chung. Geratsu có quyền hủy phần thưởng trong trường hợp có mối tương quan giữa thông tin cá nhân của hồ sơ khách hàng hoặc nếu bất kỳ thông số nào như ID Google Analytics hoặc địa chỉ IP trùng khớp.

 24. Geratsu có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thêm thông tin nhận dạng. Nếu khách hàng từ chối cung cấp thông tin cần thiết, Công ty có thể từ chối cung cấp tiền thưởng hoặc hủy bỏ tiền thưởng đã thêm cũng như kết quả của bất kỳ giao dịch nào được thực hiện bằng cách sử dụng tiền thưởng.

 25. Khách hàng tham gia khuyến mãi tiền thưởng cần đọc đoạn 3.7. của Thỏa thuận khách hàng, trong đó nêu rõ: Công ty sửa số dư trong tài khoản có giá trị âm cố định trong cột "Số dư" trong trạm giao dịch vào ngày 1 hàng tháng. Việc điều chỉnh (đặt về 0) của các tài khoản giao dịch sẽ chỉ được áp dụng cho những tài khoản không có giao dịch nào được thực hiện tại thời điểm điều chỉnh, tức là không có các vị thế giao dịch mở đang hoạt động (các lệnh đang chờ xử lý sẽ không được xem xét). Tiền thưởng được khấu trừ từ cột "Tín dụng" với nhận xét "bonus_out (số dư âm)". Đồng thời, số tiền bằng giá trị số dư âm được đưa vào tài khoản với nhận xét "Sửa số dư bằng không".

 26. Phần thưởng này có thể được sử dụng trên các tài khoản Nhà đầu tư (Sao chép) tham gia dịch vụ Sao chép Giao dịch. Số tiền thưởng phụ thuộc vào số tiền gửi cuối cùng của bạn. Để nhận tiền thưởng đầu tiên trên tài khoản của Nhà đầu tư, vui lòng gửi email đến địa chỉ trading@geratsu.com với các chi tiết sau: Tên, email hồ sơ, mã khuyến mại tiền thưởng và số tài khoản của Nhà đầu tư. Tiền thưởng sẽ được thêm thủ công trong vòng 24 giờ.

 27. Geratsu có quyền thay đổi các điều kiện tiền thưởng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

 28. Bằng việc kích hoạt mã khuyến mãi, khách hàng đồng ý với các điều khoản sử dụng nói trên.


*Cần lưu ý rằng:

 • hệ số được sử dụng cho các giao dịch CFD trên cổ phiếu, tiền điện tử, chỉ số chứng khoán và dầu là 0,01;
 • khối lượng gấp 100 lần đối với tài khoản Cent;
 • khi thêm tiền thưởng vào số dư tài khoản, chỉ những giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng tiền của chính Khách hàng mới được xem xét;
 • khối lượng giao dịch của bạn đã đóng trong các công cụ giao dịch trong đó chi phí một điểm khác với chi phí một điểm EURUSD sẽ được tính toán lại dựa trên một chi phí điểm EURUSD. Ví dụ: chi phí một điểm EURUSD là $1 cho mỗi lô. Chi phí một điểm EURCAD là $1,041 mỗi lô. Vì vậy, khối lượng EURCAD sẽ được tính toán lại bằng cách nhân nó với 1,041. Điều đó có nghĩa là một lô EURCAD sẽ bằng 1,041 lô tiêu chuẩn EURUSD. Công thức sau đây được áp dụng khi tính toán khối lượng giao dịch thực tế của tiền điện tử: khối lượng × kích thước hợp đồng / 100.000 × khối lượng.

*Khi tính tổng khối lượng giao dịch đã đóng, chúng tôi không xem xét:

 • đã xóa và hủy các đơn đặt hàng đang chờ xử lý;
 • giao dịch mâu thuẫn với mục 5.10.2 của "Thỏa thuận khách hàng";
 • vị trí hàng rào;
 • giao dịch đóng cửa với ít hơn 30 điểm lãi/lỗ;
 • các giao dịch được thực hiện trong tài khoản trước khi thêm tiền thưởng;
 • các giao dịch được xem xét để tạo ra một phần thưởng khác để cân bằng.

Geratsu LLC (registration number: 860 LLC 2021 ) được quy định theo đạo luật cấp phép "LIMITED LIABILITY COMPANIES ACT, CHAPTER 151 OF THE REVISED LAWS OF SAINT VINCENT AND THE GRENADINES, 2009." của .

Địa chỉ: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

Thông tin liên lạc

Địa điểm: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

Tel.: +1 844 200 0183

Email:

 • Best Forex Broker Asia

  All Forex Rating

  Best Forex Broker Asia logo
 • Claws & Horns logo
 • Ars Lex Limited logo
 • MetaQuotes logo

Geratsu LLC không cung cấp dịch vụ cho cư dân của các quốc gia EEA, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Israel, Nga và Nhật Bản.

Cảnh báo rủi ro

18+

Giao dịch trên thị trường tài chính có rủi ro. Forex, hợp đồng tương lai, CFD và các hợp đồng tài chính khác là những công cụ phức tạp được giao dịch chủ yếu với đòn bẩy ký quỹ làm tăng mức độ rủi ro thậm chí cao hơn. Đòn bẩy có thể làm việc cho cả lợi thế của bạn và bất lợi của bạn. Do đó, loại hoạt động này có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư và đặc biệt là với bạn. Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc mất đầu tư sẽ không kéo theo chất lượng cuộc sống của bạn giảm sút và sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn theo bất kỳ cách nào. Bạn sẽ không mạo hiểm nhiều hơn mức bạn sẵn sàng thua. Đảm bảo bạn hiểu tất cả các rủi ro trước khi tham gia thị trường. Bằng cách sử dụng trang web Geratsu và các dịch vụ của nó, bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn hiểu tất cả các rủi ro liên quan và xác nhận mục tiêu đầu tư cũng như mức độ kinh nghiệm của mình. Xem toàn bộ Tuyên bố rủi ro của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Tất cả các tài liệu và dịch vụ được cung cấp trên trang web này đều có bản quyền và thuộc về Geratsu LLC. Mọi việc sử dụng các tài liệu của trang web này phải được sự chấp thuận của đại diện chính thức của Geratsu và phải chứa một liên kết đến tài nguyên gốc. Bất kỳ công ty bên thứ ba nào đều không có quyền sử dụng tài liệu của trang web Geratsu cũng như bất kỳ cách viết xuyên tạc nào của từ Geratsu. Trong trường hợp vi phạm các quy tắc này, họ sẽ bị truy tố theo quy định của pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ.