OPEN UP TRADING WITH GERATSU

Low spreads from 0.0

Advanced Copy Trading program

Affiliate commissions up to $20 per lot

Trading bonuses up to 100%

Geratsu Forex Broker Tablet Image

Why Geratsu?

Regularly updated promotions

4 Copy Trading types

Individual partnership comdirions

Over 150 trading instruments

Free trading analytics

Clients support 24/5

Geratsu Forex Broker Tablet Image

EVOLVE WITH US

Honest deals — maximum profit

Trading with Geratsu, you can open and close deals without trading department. It helps the speed of execution to increase, and in a short time you can withdraw exactly the amount you have earned.

Swap-free accounts

With Geratsu you can open an account that will never be credited to swap. Register and leave a request to open such an account to trade even more successfully and gainfully.

Market execution without requotes

Market execution eliminates requotes hence a request always executes at the best available price even with the high market volatility.

Geratsu Forex Broker Tablet Image

Our top advantages

Convenient trading

Trading is available via MT4 and directly in Clients Cabinet. You can open it in any browser (on both mobile and PC). It is much easier to make transactions in your Cabinet, copy trades from successful traders or manage funds yourself as well as monitor the status of trading accounts.

Find out more

Copy Trading

Geratsu allows investors to join Copy Trading with a minimal deposit of $10 to get access to exact copying of the price at the very star, 100% welcome bonus, copying in proportion to equity, daily automatic rollover even with open trades to provide continuous work of the advisor and other profitable features

Find out more

Promotions

We not only provide clients with access to long-term promotions, but also constantly update the list of available promotions. This allows you to compete for the prize fund, try new trading strategies and develop in trading. New contests and bonuses are available for each client regularly.

Find out more

Demo account

Not sure how to start? We’ve got you covered! Practice your trading with virtual funds on the Demo account. All trading conditions are identical to real trading. The only difference is that here you do not risk your own funds trying new trading strategies.

Find out more
Geratsu Forex Broker Tablet Image

Take all trading advantages with Geratsu

Geratsu Forex Broker Tablet Image

Geratsu LLC (registration number: 860 LLC 2021 ) được quy định theo đạo luật cấp phép "LIMITED LIABILITY COMPANIES ACT, CHAPTER 151 OF THE REVISED LAWS OF SAINT VINCENT AND THE GRENADINES, 2009." của .

Địa chỉ: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

Thông tin liên lạc

Địa điểm: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

Tel.: +1 844 200 0183

Email:

  • Best Forex Broker Asia

    All Forex Rating

    Best Forex Broker Asia logo
  • Claws & Horns logo
  • Ars Lex Limited logo
  • MetaQuotes logo

Geratsu LLC không cung cấp dịch vụ cho cư dân của các quốc gia EEA, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Israel, Nga và Nhật Bản.

Cảnh báo rủi ro

18+

Giao dịch trên thị trường tài chính có rủi ro. Forex, hợp đồng tương lai, CFD và các hợp đồng tài chính khác là những công cụ phức tạp được giao dịch chủ yếu với đòn bẩy ký quỹ làm tăng mức độ rủi ro thậm chí cao hơn. Đòn bẩy có thể làm việc cho cả lợi thế của bạn và bất lợi của bạn. Do đó, loại hoạt động này có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư và đặc biệt là với bạn. Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc mất đầu tư sẽ không kéo theo chất lượng cuộc sống của bạn giảm sút và sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn theo bất kỳ cách nào. Bạn sẽ không mạo hiểm nhiều hơn mức bạn sẵn sàng thua. Đảm bảo bạn hiểu tất cả các rủi ro trước khi tham gia thị trường. Bằng cách sử dụng trang web Geratsu và các dịch vụ của nó, bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn hiểu tất cả các rủi ro liên quan và xác nhận mục tiêu đầu tư cũng như mức độ kinh nghiệm của mình. Xem toàn bộ Tuyên bố rủi ro của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Tất cả các tài liệu và dịch vụ được cung cấp trên trang web này đều có bản quyền và thuộc về Geratsu LLC. Mọi việc sử dụng các tài liệu của trang web này phải được sự chấp thuận của đại diện chính thức của Geratsu và phải chứa một liên kết đến tài nguyên gốc. Bất kỳ công ty bên thứ ba nào đều không có quyền sử dụng tài liệu của trang web Geratsu cũng như bất kỳ cách viết xuyên tạc nào của từ Geratsu. Trong trường hợp vi phạm các quy tắc này, họ sẽ bị truy tố theo quy định của pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ.